skip to main content

Så får du en digital blodtrycksmätare på köpet

Med en digital blodtrycksmätare kan man mäta sitt blodtryck hemma på egen hand. Högt blodtryck är en folksjukdom och genom att hålla koll på trycket över tid kan du hinna reagera i tid och söka sjukvård. Ett sätt att skaffa sig en digital blodtrycksmätare på är genom tidningsprenumerationer.

Tidningsförlag väljer ut olika premier som de ger till nya prenumeranter. Premierna väljs utifrån målgruppen som tidningen vänder sig till och här listar vi kampanjerna där blodtrycksmätare just nu ges på köpet.

Tidningarna med gratis blodtrycksmätare just nu

3 nummer av I FORM + Digital blodtryckmätare för 99 kr

3 nummer av I FORM + Digital blodtryckmätare för 99 kr

Högt blodtryck ökar risken för många olika sjukdomar, som exempelvis blodproppar och hjärnblödningar. Ju tidigare du...

Öppna erbjudandet